آیکالاها
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

پست‌های اینستاگرام چگونه اولویت بندی می‌شوند؟

احتمالا خبر دارید که یکی دو سالی است که اینستاگرام، الگوریتم جدیدی برای چگونگی نمایش پست‌ها به کار گرفته؛ الگوریتمی که سعی می‌کند پست‌هایی که بیشتر دوست دارید را تشخیص دهد و آن‌ها را بالاتر از دیگر پست‌ها، مقابل‌تان بگذارد. تا به امروز نمی‌دانستیم این سیستم دقیقا چگونه کار می‌کند. می‌دانستیم که پست‌های افراد نزدیک، خانواده و دوستان بالاتر از دیگران نشان داده می‌شوند، ولی درباره‌ی سایر پست‌ها نمی‌دانستیم. شرکت اینستاگرام به تازگی از چگونگی کار کردن این الگوریتم صحبت کرده است. علاقه یعنی اینکه اینستاگرام تشخیص می‌دهد شما چقدر یک پست برای‌تان اهمیت دارد. زمان پست شدن یعنی اینکه اینستاگرام پست‌های جدیدتر را اولویت می‌دهد. نهایتا هم رابطه‌ی شما با فردی که پست را روی اینستاگرام گذاشته هم بررسی می‌شود. هر قدر بیشتر روی اینستاگرام با یک شخص تعامل کرده باشید، احتمال اینکه پست او بالاتر از دیگران برای‌تان نمایش داده شود، بالاتر می‌رود.
به غیر از این سه عامل، سه موضوع دیگر هم روی چگونگی انتخاب پست‌ها و نمایش آن‌ها به شما، تاثیر می‌گذارند. این سه فاکتور به خود شما باز می‌گردند. اینکه شما چقدر اپ اینستاگرام را باز می‌کنید موضوعی مهم است؛ چون اینستاگرام می‌خواهد بهترین پست‌ها که از آخرین بار چک کردن اینستاگرام پست شده‌اند را نشان‌تان دهد. موضوع دوم تعداد کسانی است که فالو یا دنبال می‌کنید. اگر تعداد افرادی که فالو می‌کنید کم نیست، اینستاگرام ممکن است از بین چند پست یک شخص خاص، یکی را انتخاب کند و بالاتر بیاورد، تا بتوانید پست‌های بقیه‌ی افراد را هم ببینید. نهایتا هم زمانی که روی اینستاگرام صرف می‌کنید محاسبه می‌شود، تا اینستاگرام متوجه شود که چه زمان‌هایی باید بهترین پست‌ها را جمع‌آوری کند و نشان‌تان دهد و چه زمانی باید پست‌هایی که اهمیت کمتری ندارند را مقابل‌تان بگذارد.
کاملا واضح است که اینستاگرام حسابی روی ساخت الگوریتم خود زمان و هزینه صرف کرده است. در نتیجه زمانی که این شرکت در کنار اعلام چگونگی کار کردن این سیستم، می‌گوید که خبری از حالت گذشته نخواهد بود، متعجب نمی‌شویم.
احتمالا خبر دارید که یکی دو سالی است که اینستاگرام، الگوریتم جدیدی برای چگونگی نمایش پست‌ها به کار گرفته؛ الگوریتمی که سعی می‌کند پست‌هایی که بیشتر دوست دارید را تشخیص دهد و آن‌ها را بالاتر از دیگر پست‌ها، مقابل‌تان بگذارد. تا به امروز نمی‌دانستیم این سیستم دقیقا چگونه کار می‌کند. می‌دانستیم که پست‌های افراد نزدیک، خانواده و دوستان بالاتر از دیگران نشان داده می‌شوند، ولی درباره‌ی سایر پست‌ها نمی‌دانستیم. شرکت اینستاگرام به تازگی از چگونگی کار کردن این الگوریتم صحبت کرده است. علاقه یعنی اینکه اینستاگرام تشخیص می‌دهد شما چقدر یک پست برای‌تان اهمیت دارد. زمان پست شدن یعنی اینکه اینستاگرام پست‌های جدیدتر را اولویت می‌دهد. نهایتا هم رابطه‌ی شما با فردی که پست را روی اینستاگرام گذاشته هم بررسی می‌شود. هر قدر بیشتر روی اینستاگرام با یک شخص تعامل کرده باشید، احتمال اینکه پست او بالاتر از دیگران برای‌تان نمایش داده شود، بالاتر می‌رود.
به غیر از این سه عامل، سه موضوع دیگر هم روی چگونگی انتخاب پست‌ها و نمایش آن‌ها به شما، تاثیر می‌گذارند. این سه فاکتور به خود شما باز می‌گردند. اینکه شما چقدر اپ اینستاگرام را باز می‌کنید موضوعی مهم است؛ چون اینستاگرام می‌خواهد بهترین پست‌ها که از آخرین بار چک کردن اینستاگرام پست شده‌اند را نشان‌تان دهد. موضوع دوم تعداد کسانی است که فالو یا دنبال می‌کنید. اگر تعداد افرادی که فالو می‌کنید کم نیست، اینستاگرام ممکن است از بین چند پست یک شخص خاص، یکی را انتخاب کند و بالاتر بیاورد، تا بتوانید پست‌های بقیه‌ی افراد را هم ببینید. نهایتا هم زمانی که روی اینستاگرام صرف می‌کنید محاسبه می‌شود، تا اینستاگرام متوجه شود که چه زمان‌هایی باید بهترین پست‌ها را جمع‌آوری کند و نشان‌تان دهد و چه زمانی باید پست‌هایی که اهمیت کمتری ندارند را مقابل‌تان بگذارد.
کاملا واضح است که اینستاگرام حسابی روی ساخت الگوریتم خود زمان و هزینه صرف کرده است. در نتیجه زمانی که این شرکت در کنار اعلام چگونگی کار کردن این سیستم، می‌گوید که خبری از حالت گذشته نخواهد بود، متعجب نمی‌شویم.
احتمالا خبر دارید که یکی دو سالی است که اینستاگرام، الگوریتم جدیدی برای چگونگی نمایش پست‌ها به کار گرفته؛ الگوریتمی که سعی می‌کند پست‌هایی که بیشتر دوست دارید را تشخیص دهد و آن‌ها را بالاتر از دیگر پست‌ها، مقابل‌تان بگذارد. تا به امروز نمی‌دانستیم این سیستم دقیقا چگونه کار می‌کند. می‌دانستیم که پست‌های افراد نزدیک، خانواده و دوستان بالاتر از دیگران نشان داده می‌شوند، ولی درباره‌ی سایر پست‌ها نمی‌دانستیم. شرکت اینستاگرام به تازگی از چگونگی کار کردن این الگوریتم صحبت کرده است. علاقه یعنی اینکه اینستاگرام تشخیص می‌دهد شما چقدر یک پست برای‌تان اهمیت دارد. زمان پست شدن یعنی اینکه اینستاگرام پست‌های جدیدتر را اولویت می‌دهد. نهایتا هم رابطه‌ی شما با فردی که پست را روی اینستاگرام گذاشته هم بررسی می‌شود. هر قدر بیشتر روی اینستاگرام با یک شخص تعامل کرده باشید، احتمال اینکه پست او بالاتر از دیگران برای‌تان نمایش داده شود، بالاتر می‌رود.
به غیر از این سه عامل، سه موضوع دیگر هم روی چگونگی انتخاب پست‌ها و نمایش آن‌ها به شما، تاثیر می‌گذارند. این سه فاکتور به خود شما باز می‌گردند. اینکه شما چقدر اپ اینستاگرام را باز می‌کنید موضوعی مهم است؛ چون اینستاگرام می‌خواهد بهترین پست‌ها که از آخرین بار چک کردن اینستاگرام پست شده‌اند را نشان‌تان دهد. موضوع دوم تعداد کسانی است که فالو یا دنبال می‌کنید. اگر تعداد افرادی که فالو می‌کنید کم نیست، اینستاگرام ممکن است از بین چند پست یک شخص خاص، یکی را انتخاب کند و بالاتر بیاورد، تا بتوانید پست‌های بقیه‌ی افراد را هم ببینید. نهایتا هم زمانی که روی اینستاگرام صرف می‌کنید محاسبه می‌شود، تا اینستاگرام متوجه شود که چه زمان‌هایی باید بهترین پست‌ها را جمع‌آوری کند و نشان‌تان دهد و چه زمانی باید پست‌هایی که اهمیت کمتری ندارند را مقابل‌تان بگذارد.
کاملا واضح است که اینستاگرام حسابی روی ساخت الگوریتم خود زمان و هزینه صرف کرده است. در نتیجه زمانی که این شرکت در کنار اعلام چگونگی کار کردن این سیستم، می‌گوید که خبری از حالت گذشته نخواهد بود، متعجب نمی‌شویم.
احتمالا خبر دارید که یکی دو سالی است که اینستاگرام، الگوریتم جدیدی برای چگونگی نمایش پست‌ها به کار گرفته؛ الگوریتمی که سعی می‌کند پست‌هایی که بیشتر دوست دارید را تشخیص دهد و آن‌ها را بالاتر از دیگر پست‌ها، مقابل‌تان بگذارد. تا به امروز نمی‌دانستیم این سیستم دقیقا چگونه کار می‌کند. می‌دانستیم که پست‌های افراد نزدیک، خانواده و دوستان بالاتر از دیگران نشان داده می‌شوند، ولی درباره‌ی سایر پست‌ها نمی‌دانستیم. شرکت اینستاگرام به تازگی از چگونگی کار کردن این الگوریتم صحبت کرده است. علاقه یعنی اینکه اینستاگرام تشخیص می‌دهد شما چقدر یک پست برای‌تان اهمیت دارد. زمان پست شدن یعنی اینکه اینستاگرام پست‌های جدیدتر را اولویت می‌دهد. نهایتا هم رابطه‌ی شما با فردی که پست را روی اینستاگرام گذاشته هم بررسی می‌شود. هر قدر بیشتر روی اینستاگرام با یک شخص تعامل کرده باشید، احتمال اینکه پست او بالاتر از دیگران برای‌تان نمایش داده شود، بالاتر می‌رود.
به غیر از این سه عامل، سه موضوع دیگر هم روی چگونگی انتخاب پست‌ها و نمایش آن‌ها به شما، تاثیر می‌گذارند. این سه فاکتور به خود شما باز می‌گردند. اینکه شما چقدر اپ اینستاگرام را باز می‌کنید موضوعی مهم است؛ چون اینستاگرام می‌خواهد بهترین پست‌ها که از آخرین بار چک کردن اینستاگرام پست شده‌اند را نشان‌تان دهد. موضوع دوم تعداد کسانی است که فالو یا دنبال می‌کنید. اگر تعداد افرادی که فالو می‌کنید کم نیست، اینستاگرام ممکن است از بین چند پست یک شخص خاص، یکی را انتخاب کند و بالاتر بیاورد، تا بتوانید پست‌های بقیه‌ی افراد را هم ببینید. نهایتا هم زمانی که روی اینستاگرام صرف می‌کنید محاسبه می‌شود، تا اینستاگرام متوجه شود که چه زمان‌هایی باید بهترین پست‌ها را جمع‌آوری کند و نشان‌تان دهد و چه زمانی باید پست‌هایی که اهمیت کمتری ندارند را مقابل‌تان بگذارد.
کاملا واضح است که اینستاگرام حسابی روی ساخت الگوریتم خود زمان و هزینه صرف کرده است. در نتیجه زمانی که این شرکت در کنار اعلام چگونگی کار کردن این سیستم، می‌گوید که خبری از حالت گذشته نخواهد بود، متعجب نمی‌شویم.
0